Home
Invitation
Scientific Committee
Key Dates
Topics
Congress Venue
Contact us
 download first circular

 
Scientific committee

Chairman
Prof. Can LI, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

IACS Executive Committee
Prof. Avelino Corma, Institute of Chemical Technology (Spain), President
Prof. Gabriele Centi, University of Messina (Italy), Vice President
Prof. Michael Bowker, Cardiff University (UK), Treasurer
Prof. Wenjie Shen, Dalian Institute of Chemical Physics (China), Secretary
Prof. Kazunari Domen, The University of Tokyo (Japan), Officer

IACS Council Members
Prof. C. Apesteguia (Argentina), Prof. M. A. Baltanas (Argentina), Prof. T. Maschmeyer (Australia), Dr. M. Stockenhubert (Australia), Dr. K. Föttinger (Austria), Prof. G. Rupprechter (Austria), Dr. J. Grootjans (Belgium), Prof. P. A. Jacobs (Belgium), Dr. F. Bellot Noronha (Brazil), Prof. V. Teixeira da Silva (Brazil), Prof. S. Damyanova (Bulgaria), Prof. L. A. Petrov (Bulgaria), Prof. Ajay K. Dalai (Canada), Prof. Garry L. Rempel (Canada), Prof. Xinhe Bao (China), Prof. Ye Wang (China), Dr. David Kubička (Czech Republic), Dr. D. Duprez (France), Dr. S. Kasztelan (France), Prof. J. Lercher (Germany), Prof. M. Muhler (Germany), Prof. A. Erdohelyi (Hungary), Prof. J. Valyon (Hungary), Dr. S. Fuentes (Ibero-American Countries, Mexico), Prof. J. Gil Llambias (Ibero-American Countries, Chile), Dr. B. M. Reddy (India), Prof. B. Viswanathan (India), Prof. Gabriele Centi (Italy), Dr. Rinaldo Psaro (Italy), Prof. A. Fukuoka (Japan), Prof. K. Eguchi (Japan), Prof. W.-S. Ahn (Korea), Prof. K. Y. Lee (Korea), Dr. H. Bitter (The Netherlands), Prof. T. Weber (The Netherlands), Prof. A. Holmen (Nordic Countries, Norway), Prof. T. Salmi (Nordic Countries, Finland), Prof. M. Witko (Poland), Prof. M. Ziolek (Poland), Prof. M. F. Portela (Portugal), Prof. V. N. Parmon (Russia), Dr. A. Yu. Stakheev (Russia), Dr. A. Borgna (Singapore), Prof. M. Hronec (Slovakia), Prof. H. Friedrich (South Africa), Prof. M. Claeys (South Africa), Prof. J. M. López Nieto (Spain), Prof. Vicente Cortés Corberán (Spain), Prof. Deniz Uner (Turkey), Prof. M. Bowker (United Kingdom), Prof. J. Hargreaves (United Kingdom), Dr. B. R. Cook (USA), Prof. E. Iglesia (USA), Prof. M. Goldwasser (Venezuela)

The Catalysis Society of China
Xinhe Bao, Xiaojun Bao, Wei Chen, Yaoqiang Chen, Jianwen Da, Zhijian Da, Hongxing Dai, Youquan Deng, Kuiling Ding, Weiping Ding, Xue Duan, Yining Fan, Xiangchen Fang, Honggang Fu, Xianzhi Fu, Junwen Gao, Xionghou Gao, Naijia Guan, Cancheng Guo, Xinwen Guo, Buxing Han, Zhengping Hao, Hong He, Hong He, Heyong He, Ruisheng Hu, Weixin Huang, Mingjun Jia, Yuan Kou, Can Li, Hexing Li, Jinlin Li, Ruifeng Li, Xiaonian Li, Yongdan Li, Shijun Liao, Changjun Liu, Haichao Liu, Huazhang Liu, Zhaotie Liu, Zhenyu Liu, Zhongmin Liu, Hui Lou, Guanzhong Lu, Weimin Lu, Gongxuan Lv, Jian Lv, Mengfei Luo, Hong Nie, Zetang Ou, Wenfeng Shangguan, Wenjie Shen, Lijuan Song, Yuhan Sun, Jishuan Suo, Zhanghuai Suo, Yi Tang, Anjie Wang, Gongying Wang, Jifeng Wang, Jianguo Wang,Ye Wang, Yuan Wang, Weizheng Weng, Peng Wu, Tonghao Wu, Chungu Xia, Fengshou Xiao, Wende Xiao, Zaiku Xie, Boqing Xu, Jie Xu, Longya Xu, Nanping Xu, Xingzhong Xu, Zifeng Yan, Weimin Yang, Xiangguang Yang, Yuanyi Yang, Jimei Yu, Youzhu Yuan, Mingsen Zhang, Tao Zhang, Wenxiang Zhang, Dongyuan Zhao, Fengyu Zhao, Getu Zhaori, Xutao Zhao, Yongxiang Zhao, Zhen Zhao, Baoning Zong

 

 
 
Sponsors